Tổng kết dự án Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam | Văn hóa

Đây là sự kiện nhìn lại 3 năm thực hiện dự án Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam từ năm 2018 – 2021. Dự án do Liên minh Châu Âu, Hội đồng Anh và Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia (Vicas) thực hiện nhằm hỗ trợ tự do biểu đạt nghệ thuật và nâng cao năng lực, xây dựng quan hệ công – tư trong phát triển ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, và thúc đẩy mạng lưới các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo ở Việt Nam.
Trong chương trình, đại diện của các không gian văn hóa sáng tạo, những nghệ sĩ, người thực hành sáng tạo sẽ chia sẻ về những vấn đề thực sự cần thiết để Việt Nam có được một đời sống nghệ thuật phong phú đa dạng, cũng như một nền công nghiệp văn hóa sáng tạo phát triển toàn diện bền vững.


Tham Khảo Thêm:  Cá ướp thính, mùa này rảnh không làm thì đợi bao giờ?


Viết một bình luận