Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 5 nghệ nhân và người nhà nghệ nhân năm 2020 – Ảnh: T.ĐIỂU

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, làm chủ tịch hội đồng.

Phó chủ tịch hội đồng gồm có: ông Hoàng Đạo Cương – tiến sĩ, thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; ông Phạm Huy Giang – tiến sĩ, trưởng ban Ban Thi đua – khen thưởng trung ương.

Ủy viên hội đồng gồm: ông Lương Hồng Quang – tiến sĩ, vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; thiếu tướng Nguyễn Bạch Đằng – tiến sĩ, phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Phùng Huy Cẩn – vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; 

Bà Lê Thị Thu Hiền – phó giáo sư, tiến sĩ, cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; bà Lê Thị Minh Lý – tiến sĩ, phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; ông Võ Quang Trọng – phó giáo sư, tiến sĩ, phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; ông Lưu Trần Tiêu – giáo sư, tiến sĩ khoa học, chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; 

Tham Khảo Thêm:  Hoàng Hữu Phê - dòng thác lũ ký ức đậm sâu | Văn hóa

Ông Tô Ngọc Thanh – giáo sư, tiến sĩ khoa học, nguyên chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; ông Đặng Văn Bài – phó giáo sư, tiến sĩ, phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; ông Lê Văn Toàn – phó giáo sư, tiến sĩ, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; 

Ông Phan Tiến Dũng – tiến sĩ, chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên giám đốc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Ngọc Minh – nguyên giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang, ủy viên Ban thường vụ Hội Di sản văn hóa Việt Nam; 

Bà Linh Nga Niê Kdam – nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên, nguyên ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Tham Khảo Thêm:  Á hậu Hoàng My kể chuyện 7 ngày đi tình nguyện

Hội đồng hoạt động theo quy định tại nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25-6-2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch là cơ quan thường trực của hội đồng.

Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1439/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Theo quyết định này, Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021 có 17 thành viên do ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, làm chủ tịch hội đồng.

Các phó chủ tịch hội đồng gồm các ông Tạ Quang Đông – PGS.TS, thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; ông Phùng Xuân Nhạ – GS.TS, phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; ông Phạm Huy Giang – tiến sĩ, trưởng Ban Thi đua khen thưởng trung ương và các ủy viên.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những tác phẩm, công trình có điều kiện và tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021.

Tham Khảo Thêm:  ‘Sau bóng tối’ - khúc tri âm trên những nẻo đường bụi đỏ | Văn hóa

Hội đồng hoạt động theo quy định tại nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 1-10-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014.

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch là cơ quan thường trực của hội đồng. Hội đồng có tổ thư ký giúp việc do bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch để giải quyết công việc. Thành viên hội đồng và tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế hoạt động của hội đồng do chủ tịch hội đồng quyết định.

Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của hội đồng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Viết một bình luận