Infographic cách đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19

Infographic cách đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Infographic cách người dân và tổ chức trong nước đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 – Đồ họa: NGỌC THÀNH

Viết một bình luận