Bộ Y tế dùng thuốc y học cổ truyền cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2


<![CDATA[ Bộ Y tế dùng thuốc y học cổ truyền cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2
Thuốc và sản phẩm y học cổ truyền được dùng cho người bệnh nhiễm SARS-CoV-2, đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu và đối tượng cách ly tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. ]]>

Viết một bình luận