Bộ VH-TT-DL yêu cầu chấn chỉnh tình trạng nghệ sĩ ‘gây bức xúc trong nhân dân’ | Văn hóa

Văn bản được gửi tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Văn bản nêu: gần đây một số nghệ sĩ, diễn viên, người biểu diễn tham gia hoạt động quảng cáo có nội dung không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; sử dụng mạng xã hội truyền tải thông tin chưa xác thực, thiếu kiểm chứng, xúc phạm cá nhân; một số tổ chức, cá nhân phổ biến, lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đến nhân phẩm, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ và gây bức xúc trong nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  ‘Trời là ta ở tột cùng nhân bản’ - Sức chứa giá trị của một tập sách | Văn hóa

Do đó, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đề nghị chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trên.

Xôn xao việc tài khoản Facebook NSƯT Đức Hải có status, bình luận văng tục

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Bộ VH-TT-DL đề nghị chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Văn hóa – Thông tin – Thể thao – Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin – Truyền thông và cơ quan có liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Cụ thể, các cơ quan trên cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật

Ngoài ra, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý các nghệ sĩ, diễn viên (công lập và ngoài công lập) tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội; có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối các trường hợp có sai phạm.

Với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đề nghị chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đến các hội viên; yêu cầu các hội viên tham gia hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan toả những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp, tác phong, ứng xử văn hoá đến cộng đồng, xã hội và thực hiện nghiêm Điều lệ, nội quy, quy chế của Hội và các quy định pháp luật có liên quan. 

Cùng với đó là tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý hội viên.Viết một bình luận