THÔNG BÁO – V/v Họp Tổ chuyên môn tháng 12 năm 2014

Để công tác quản lý trong dạy học đạt hiệu quả, Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng tổ chức tập huấn quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến cho các giáo viên và cán bộ phụ trách lớp của Trung tâm như sau:

Không cho phép bình luận