THÔNG BÁO Về việc tham gia đi bộ gây quỹ Xóa đói giảm nghèo

– Theo tinh thần triển khai cuộc vận động tham gia đi bộ gây quỹ Xóa đói giảm nghèo và quỹ vì người nghèo do Ủy ban Nhân dân Phường 21 – Quận Bình Thạnh tổ chức.

– Ban Giám đốc Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo đến toàn thể Cán bộ nhân viên và giáo viên cơ hữu như sau: 

Không cho phép bình luận