Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015

Chiều 9/9/2014, Bộ GD&ĐT công bố phương án tổ chức một kỳ thi chung, thực hiện từ năm 2015. Theo đó, đổi mới căn bản, quan trọng nhất là tổ chức một kỳ thi quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ tuyển sinh vào ĐH, CĐ thay vì tổ chức hai kỳ thi để thực hiện hai mục đích riêng rẽ như trước đây.

Không cho phép bình luận