Khai giảng lớp 12 Vĩnh Hưng năm học 2014-2015

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2014, TT GDTX Tôn Đức Thắng phối hợp vớp Công ty Liên doanh Vĩnh Hưng tổ chức khai giảng lớp 12 năm học 2014-2015 cho 12 học viên là công nhân của Công ty Vĩnh Hưng, Một vài hình ảnh của buổi lễ khai giảng này.

Đơn vị phát phần thưởng cho học viên khá

Cán bộ phụ rách lớp sinh hoạt nội quy, quy chếCán bộ phụ trách sinh hoạt nôị quy, quy chế

 

Không cho phép bình luận