Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất

– Căn cứ tinh thần Thông báo số 18/TB-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ban Giám đốc Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Không cho phép bình luận