Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Căn cứ tinh thần Thông báo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ban Giám đốc Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi như sau:

Không cho phép bình luận