Thông báo V/v nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019

Theo tinh thần Thông báo số 45/TB-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019.
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tôn Đức Thắng thông báo việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương như sau:

Không cho phép bình luận