Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân

– Căn cứ tinh thần Thông báo số 174/TB-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Ban Giám đốc Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu như sau:


Không cho phép bình luận