THÔNG BÁO V/v nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019

Theo tinh thần Thông báo số 373/TB-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Không cho phép bình luận