Nghỉ lễ ngày 30/04 và 01/05/2017

Theo tinh thần Thông báo số 62/TB-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động năm 2017.
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tôn Đức Thắng thông báo việc nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động năm 2017 như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Không cho phép bình luận