Chi Bộ


Bí thư                                                     Phó Bí thư

 

Hà Hữu Sang                         Nguyễn Thị Ái Phượng