THÔNG BÁO


 • logohcm
 • Điều chỉnh học phí

  17-02-2020

  Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí hoc tập và cơ chế, sử dụng học phí đối với cơ … Đọc tiếp

 • logohcm
 • Quy trình mở lớp

  17-02-2020

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị liên kết trong việc chiêu sinh các lớp đại học hình thức Đào tạo từ xa, Trung tâm Đào tạo Từ Xa thuộc trường Đại học Mở TP. HCM … Đọc tiếp