THÔNG BÁO


 • Nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

  18-09-2020

  Theo tinh thần Thông báo số 25/TB-UBND ngày 13/3/2012 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mồng 10/03 AL) năm 2013.

 • logohcm
 • Điều chỉnh học phí

  18-09-2020

  Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí hoc tập và cơ chế, sử dụng học phí đối với cơ … Đọc tiếp