THÔNG BÁO


  • Nghỉ lễ ngày 30/04 và 01/05/2018

    17-02-2019

    Theo tinh thần Thông báo số 88/TB-UBND ngày 11/4/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất … Đọc tiếp