• logohcm
  • Quy trình mở lớp

    17-02-2020

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị liên kết trong việc chiêu sinh các lớp đại học hình thức Đào tạo từ xa, Trung tâm Đào tạo Từ Xa thuộc trường Đại học Mở TP. HCM … Đọc tiếp